Hệ thống Đối thoại chính sách là gì?

Hệ thống "Trang thông tin Đối thoại chính sách" được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo xây dựng nhằm mục đích cung cấp phương tiện giải quyết một cách nhanh nhất các khó khăn có liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước mà Doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Thông qua Hệ thống, các thắc mắc, các yêu cầu của các Doanh nghiệp sẽ được gởi trực tiếp đến các địa chỉ cần giải quyết một cách nhanh chóng đầy đủ và chính xác.

Thủ tục tham gia Hệ thống

Mọi Doanh nghiệp và Hiệp hội đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có thể đăng ký độc lập để trở thành thành viên của Hệ thống "Đối thoại chính sách" để hỏi và nhận câu trả lời trực tuyến từ Hệ thống.

Quy trình xử lý thông tin

Mọi giao dịch, hỏi đáp của Hệ thống đều được xử lý trực tuyến nên thời gian trả lời các câu hỏi là nhanh nhất trong các phương tiện giải đáp thắc mắc hiện nay.